Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla

 

Nadleśnictwo Rybnik prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o PLAN URZĄDZENIA LASU zatwierdzony przez Ministra Środowiska sporządzony na okres od 1 stycznia 2007 r. do 31.12.2016 r.
 
Zadania gospodarcze na lata 2007-2016:  
 powierzchnia - ha
I. Odnowienia i zalesienia, w tym:
 1. halizny, płazowiny   64.83 ha
 2. grunty nieleśne  0.00 ha
 3. zręby bieżące 10-lecia 571.28 ha
II. Odnowienia pod osłoną, w tym:
 1. przy rębniach złożonych 1168.64 ha
 2. podsadzenia produkcyjne 13.60 ha
 3. dolesienia luk i przerzedzeń 34.76 ha
III. Poprawki i uzupełnienia 216,44 ha
IV. Pielęgnowanie, w tym:
 1. gleby   2315.97 ha
 2. upraw (CW)   2600.34 ha
 3. młodników (CP)  1476.64 ha
   
V. Melioracje, w tym:
 1. wodne   15.36 ha
 2. agrotechniczne  1860.52 ha