Leśnictwa Leśnictwa

Leśnictwo Leboszowice

Piotr Kulczyna
694 466 004

Leśnictwo Ochojec

mgr inż. Marcin Piechota
694 466 006

Leśnictwo Książenice

mgr inż. Tomasz Majer
694 466 007

Leśnictwo Wielopole

inż. Jarosław Chrobok
694 466 009

Leśnictwo Szczotki

inż. Sławomir Lis
694 466 010

Leśnictwo Kłokocin

inż. Krzysztof Brożyna
694 466 011

Leśnictwo Wodzisław

inż. Janusz Ciszek
606 385 798

Leśnictwo Zwonowice

Stanisław Hałacz
694 466 015

Leśnictwo Adamowice

Kazimierz Hajok
694 466 016

Leśnictwo Chwałęcice

inż. Arkadiusz Kochanek
694 466 017

Leśnictwo Syrynia

mgr inż. Jarosław Mielimąka
694 466 018

Leśnictwo Oczków

Sławomir Walisko
728 356 057

Leśnictwo Zacisze

Piotr Nieszporek
694 466 002

Leśnictwo Ornontowice

inż. Arkadiusz Bryja
694 466 019

Leśnictwo Żory

inż. Adam Ługowy
694 466 021

Leśnictwo Baranowice

Sławomir Grochowski
694 466 022

Gospodarstwo Szkółkarskie

mgr inż. Hanna Beśka
882 199 268