Kontakt Kontakt

Siedziba Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rybnik
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rybnik
+48 32 422 37 48
+48 32 42 21 972

ul. Kościuszki 36

44-200 Rybnik

Nadleśniczy Nadleśnictwa Rybnik
Tomasz Olszewski
+48 32 422 37 48 wew. 121
Zastępca Nadleśniczego
Janusz Michalski
+48 32 422 37 48 wew. 331
Główny Księgowy
Aurelia Olszewska
+48 32 422 37 48 wew. 611

Kontrola i nadzór

Roman Kwapuliński
Inżynier nadzoru
Tel.: +48 32 422 37 48 wew. 212
Grzegorz Adamczyk
Inżynier nadzoru
Tel.: +48 32 422 37 48 wew. 212

Posterunek Straży Leśnej

Kazimierz Szweda
Komendant
Tel.: +48 32 422 37 48 wew. 221
Adam Kozik
Strażnik Leśny
Tel.: +48 32 422 37 48 wew. 221
Arkadiusz Zając
Strażnik Leśny
Tel.: +48 32 422 37 48 wew. 221

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Wojciech Wołoszczak
Sekretarz
Tel.: +48 32 422 37 48 wew. 671
Maria Rugor
Specjalista ds. remontów
Tel.: +48 32 422 37 48 wew. 672
Beata Musiolik
Starszy referent
Tel.: +48 32 422 37 48 wew. 672
Agnieszka Skupień
Starszy Referent
Tel.: +48 32 422 37 48 wew. 335
Mariusz Świerad
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: +48 32 422 37 48 wew. 334
Karol Hussarek
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: +48 32 422 37 48 wew. 332
Bartosz Pawliczek
Podleśniczy p.o. Specjalisty Służby Leśnej
Tel.: +48 32 422 37 48 wew. 333

Dział Finansowo-Księgowy

Beata Szabla
Starsza księgowa
Tel.: +48 32 422 37 48 wew. 613
Anna Opałka
Starsza księgowa
Tel.: +48 32 422 37 48 wew. 612
Joanna Wójcik
Starsza księgowa
Tel.: +48 32 422 37 48 wew. 612
Aleksandra Pawliczek
Kasjer
Tel.: +48 32 422 37 48 wew. 600
Ewelina Kolarczyk
Księgowa
Tel.: +48 32 422 37 48 wew. 612