Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

          Nadleśnictwo Rybnik należy do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach i składa się z trzech obrębów leśnych: Paruszowiec, Rybnik oraz Żory. Obręby dzielą się na 16 leśnictw, w których prowadzona jest gospodarka leśna. Nadleśnictwo gospodaruje 20 594,5795 hektarami lasów Skarbu Państwa oraz nadzoruje 2120,60 ha lasów prywatnych.

     Lasy Nadleśnictwa Rybnik położone są w V Krainie przyrodniczo – leśnej (Kraina Śląska), w dzielnicy Kędzierzyńsko – Rybnickiej. Obejmuje ona swym zasięgiem tereny położone od miejscowości Smolnica (północ) do miejscowości Cisówka (południe) [w linii N – S około 40 km], oraz od miejscowości Brzezie nad Odrą (zachód) do miejscowości Chudów (wschód) [linia E – W około 40 km].