Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Na terenie Nadleśnictwa Rybnik nie ma istniejących rezerwatów przyrody. W obrębie Paruszowiec (leśnictwo Książenice) znajduje się proponowany rezerwat przyrody „Głębokie Doły". Obszar proponowany do objęcia ochroną rezerwatową stanowi fragmenty biocenoz zbliżone charakterem do naturalnych, o szczególnych walorach przyrodniczo – krajobrazowych. Jest on miejscem życia wielu chronionych, zagrożonych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt.