Aktualności Aktualności

Program "Zanocuj w lesie"

„Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Rybnik

Leboszowice/Ochojec/Zwonowice/Baranowice

Nadleśnictwo wyznaczyło 4 obszary, w których będzie można zanocować. Sąsiadują one m.in. z Nadleśnictwem Rudy Raciborskie oraz Nadleśnictwem Kobiór, dzięki czemu biwakujący będą mogli swobodnie obrać trasę na Rudy czy Pszczynę i odwrotnie. Każde z wyznaczonych miejsc ma swój indywidualny urok. Warto sprawdzić wszystkie!

 

Lokalizacja widoczna jest również na mapie oraz z poziomu aplikacji Mbdl [link(Android) lub [link] (iPhone), z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. regulaminem korzystania z obszaru (załącznik poniżej)
  2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska : Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Rybnik nr 6/2021 (załącznik poniżej)
  3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/, przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
  4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu http://czaswlas2.ecms.pl/bezpieczenstwo-w-lesie-i-porady-3
  5. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu
  6. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
    1. terminy polowań zbiorowych dostępne u łowczych KŁ „Pod Bukiem”, „Jaźwiec”, „Cis” Gliwice, „Hubertus” Orzesze,
  7. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (załącznik poniżej) oraz przesłanie go na adres paulina.sobczuk@katowice.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Poniżej znajduje się link do ankiety ewaluacyjnej dla osób, które korzystały z programu: 

http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl 

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Paulina Sobczuk, paulina.sobczuk@katowice.lasy.gov.pl, 32 422 37 48 *211

 

 

Nadleśnictwo Rybnik przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż