Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

W centrum Rybnika tuż obok siedziby Nadleśnictwa znajduje się Izba edukacji leśnej. W Izbie znajduje się sala wykładowa na ok. 35-40 osób, wyposażona w sprzęt audio-wizualny do projekcji filmów DVD i prezentacji multimedialnych. Atrakcją są gabloty z eksponatami spreparowanych zwierząt różnych poziomów troficznych, oraz ptaki i drobne ssaki leśne. Na wyposażeniu Izby znajduje się także zbiór biblioteczny (albumy przyrodnicze, atlasy, klucze do oznaczania roślin i zwierząt, oraz literatura popularno-naukowa). Z sali korzystać mogą nie tylko dzieci młodzież szkolna, studenci, ale także nauczyciele i organizacje pozarządowe prowadzące warsztaty, szkolenia, podnoszące kwalifikacje i wiedzę ekologiczną uczestników. Aby skorzystać z oferty edukacyjnej należy umówić się telefonicznie i ustalić tematykę oraz termin zajęć z osobą obsługującą Izbę - numer telefonu: 32 422 – 37 - 48 wew. 333. Izba czynna jest cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00, zajęcia są nieodpłatne. Nadleśnictwo stwarza także możliwość przeprowadzenia pogadanki lub zajęć praktycznych dla szkół na ścieżkach przyrodniczo-leśnych, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z leśniczym lub specjalistą SL (nr telefonu podany powyżej).